Mediatior echtscheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis waarbij veel mensen het gevoel hebben dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Er is behoefte aan rust en zekerheid. Aan goed onderling overleg.

Overzicht en rust door concrete stappen

Monique Knigge helpt u als uw mediator bij echtscheiding om via concrete stappen overzicht te krijgen, zodat u zo snel mogelijk weet waar u aan toe bent.

Gemiddeld zijn drie tot vijf bijeenkomsten nodig om afspraken te maken over de kinderen, de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen, de alimentatie, de pensioenen etc. Alles wat in uw situatie van belang is wordt besproken en er worden afspraken gemaakt waar u allebei achter kunt staan.

Tijdens de laatste bijeenkomst ondertekent u het echtscheidingsconvenant waarin al uw afspraken beschreven staan, en als u kinderen heeft wordt ook het door u opgestelde ouderschapsplan ondertekend. In veel gevallen wordt het ouderschapsplan door de ouders zelf met de kinderen besproken. Maar ook is het vaak zo dat de mediator bij echtscheiding dit ouderschapsplan met de kinderen doorneemt en samen met hen kijkt of de kinderen nog tips hebben over de gemaakte afspraken.

Geen advocaat nodig!

Uw mediator bij echtscheiding werkt samen met een advocatenkantoor die het convenant met een gemeenschappelijk verzoekschrift voor u bij de rechtbank indient. U hoeft dus niet zelf nog naar een advocaat of naar de rechtbank.

Mediation, wat voor u?

Neem vrijblijvend contact op met Knigge Mediation Zwolle

Alimentatie

Bij scheiden houden veel verplichtingen van het huwelijk op, maar de onderhoudsverplichting blijf bestaan in de vorm van alimentatie.

Deze verplichting tot het betalen van alimentatie geldt niet alleen voor de kinderen (kinderalimentatie), maar ook voor de partners (partneralimentatie).

Vaak levert deze verplichting veel frustraties op voor beide partijen. Het is daarom verstandig om u door de mediator goed te laten uitleggen welke mogelijkheden er zijn. Alimentatie is namelijk maatwerk: binnen de wettelijke kaders zijn er veel mogelijkheden die gekozen kunnen worden, zodat u uiteindelijk afspraken kunt maken waarmee u beiden verder kunt.

Herberekening

Het berekenen van de alimentatie kan onderdeel zijn van een echtscheiding, maar kan ook uitgevoerd worden als u al gescheiden bent en er is een herberekening nodig. Een verandering in inkomen of leefsituatie kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Als u bijvoorbeeld werkloos wordt zal uw draagkracht veranderen en is het misschien niet meer mogelijk om aan de eerder vastgestelde verplichtingen te voldoen.

Second Opinion 

Ook is het mogelijk een second opinion te vragen over een berekening van de alimentatie die door iemand anders is gemaakt. Als u twijfels heeft over de juistheid van de berekening en of voldoende is gekeken naar alle mogelijkheden, ook dan bent u bij Knigge Mediation aan het juiste adres.

Kinderalimentatie

Het berekenen van kinderalimentatie is maatwerk en het is belangrijk dat dit met zorg gedaan wordt. Nog belangrijker is het gesprek dat na de berekening plaatsvindt, waarin u een uitleg krijgt van de berekening en samen met u besproken wordt wat in uw specifieke geval de juiste bedragen en oplossingen zijn.

In basis is het zo dat beide ouders bij dienen te dragen in de kosten van de kinderen. Het maakt daarbij niet uit of u als ouders gehuwd bent geweest of niet. Alle ouders dienen hun kinderen financieel te ondersteunen. De ouder bij wie de kinderen gedurende het merendeel van de tijd verblijven, ontvangt van de andere ouder diens aandeel in de kosten van de kinderen. Dit heet kinderalimentatie.

In het geval van een co-ouderschap spreken ouders af wie welke kosten voor zijn of haar rekening neemt. Op basis daarvan wordt bekeken wie kinderalimentatie aan wie betaalt of dat er misschien geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden.

Wilt u weten of u kinderalimentatie moet betalen of recht heeft of kinderalimentatie? Neem dan vandaag nog contact op met Monique Knigge. Wij helpen u graag verder.

Duur kinderalimentatie

Ouders moeten volgens de wet hun kinderen financieel bijstaan totdat zij 21 jaar oud zijn. Tot aan het achttiende levensjaar betaalt de ouder bij wie de kinderen niet de hoofdverblijfplaats hebben, kinderalimentatie aan de andere ouder (de verzorgende ouder).

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is, net als bij de partneralimentatie, in de eerste plaats afhankelijk van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Op basis van dit inkomen wordt de behoefte van de kinderen berekend oftewel wat de kinderen per maand nodig hebben.

Als de behoefte bekend is, wordt gekeken wie van de ouders welk aandeel moet voldoen. Dit wordt vastgesteld door het inkomen en de uitgaven van ieder van de ouders te vergelijken. De berekening van de kinderalimentatie geschiedt, net als bij partneralimentatie, in het algemeen op basis van de ‘Tremanormen’.
In veel gevallen kunnen ouders niet meer voorzien in de volledige behoefte van de kinderen; door de echtscheiding zijn de lasten vaak gestegen en de inkomsten van de ouders soms gedaald. In dat geval moet een ieder het maximaal haalbare bijdragen aan kinderalimentatie.

Welke situatie ook van toepassing is op u, onze gespecialiseerde mediator kan u helpen bij het vaststellen van het bedrag dat u moet betalen of waar u namens de kinderen recht op heeft.

Partneralimentatie

Meestal ontstaat de verplichting tot betaling van partneralimentatie alleen wanneer de inkomens van de partners in hoge mate verschillen. Het uitgangspunt is namelijk dat beide partners – nadat de vaste lasten zijn betaald – ongeveer evenveel te besteden hebben. Als de partners allebei ongeveer evenveel verdienen, is het betalen van partneralimentatie in de meeste gevallen daarom dus niet nodig.

Knigge Mediation kan de alimentatieberekening uitvoeren volgens dezelfde methode die wordt gehanteerd door rechters. Vervolgens kan tijdens een mediationgesprek besproken worden welk bedrag in jullie specifieke situatie acceptabel is voor jullie beiden.

Duur partneralimentatie

Ook kunnen afspraken gemaakt worden over de duur van de partneralimentatie. De maximale duur van partneralimentatie is nu wettelijk 12 jaar. En, indien het huwelijk korter dan vijf jaar stand heeft gehouden zonder dat er kinderen zijn geboren, is de duur van de partneralimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk. In onderling overleg mag echter afgeweken worden van deze termijnen, zodat ook hierin de meest passende afspraken voor u gemaakt kunnen worden.

Afspraken op maat!

Flexibiliteit in de hoogte en duur van de alimentatie kan worden toegepast op allerlei verschillende manieren. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een staffel in de hoogte van de alimentatie of een verlaging van de alimentatie als het jongste kind naar de basisschool gaat.
Afwijken van de standaardregeling is dus zeker mogelijk tijdens het mediationproces. Omdat de oplossing door u samen onder begeleiding van een deskundige mediator wordt vastgelegd, is de oplossing vaak duurzaam en is de kans op een juridische strijd klein.

Online echtscheiding

Is online echtscheiding iets voor u?

In het geval u ver uit elkaar woont, of écht niet meer met elkaar om tafel wilt, dan kan online echtscheiding voor u een uitkomst zijn.

Hoe werkt online mediation bij scheiding?

Het eerste contact tussen beide partners en mediator Monique Knigge vindt plaats tijdens een intakegesprek op kantoor, via de telefoon (conference call) of via Skype. U kunt op dat moment een keuze maken tussen online echtscheiding of echtscheidingsmediation waarbij alle partijen om tafel zitten.

In beide gevallen zal om te beginnen een mediationovereenkomst getekend worden. Bij online mediation wordt deze overeenkomst via internet aan u verstuurd. Vervolgens begint u met het invullen van een uitgebreide vragenlijst via het online programma. Aan de hand van uw antwoorden en die van de andere partij krijgt de mediator een goede indruk van wat er speelt. Vervolgens maakt de mediator afspraken met u en de andere deelnemer over de te volgen weg.

Online echtscheiding vindt plaats in een online omgeving. De beveiligde website is speciaal ontwikkeld voor echtscheidingen. U communiceert binnen deze omgeving via de mediator met elkaar. De communicatie is a-synchroom, dit betekent dat iedereen op een zelf gekozen tijdstip kan reageren (het is dus geen “chat”).

Samen met de mediator werkt u aan de benodigde afspraken die leiden tot uw echtscheidingsconvenant.

Het kan nodig zijn om naast het online deel, ook een of twee keer of tafel te gaan, om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Waar moet ik aan voldoen?

Als een of meer van onderstaande punten op u van toepassing is, is online mediation mogelijk voor u interessant:

  • u wilt er graag samen uitkomen maar wilt geen persoonlijke confrontatie en/of emotionele escalatie;
  • de andere partij heeft ingestemd om de kwestie via online mediation te bespreken en/of op te lossen;
  • u beschikt beiden over een eigen privé e-mailadres met eigen computeraansluiting en toegang tot het internet;
  • u bent bereid om actief en constructief met de andere partij alle kwesties op te lossen;

Welke vaardigheden zijn nodig om met het systeem te kunnen werken?

Als u gewend bent om met internet en e-mail te werken, kunt u probleemloos met online mediation werken. Er is geen aanvullende training nodig.

Ervaringen

Monique, ik dank je voor hoe je naast ons hebt gestaan in onze scheiding. Jouw mix van aandacht en ruimte voor ons allebei, gecombineerd met doortastendheid, was goed. Verder is het een last van mijn schouders dat jij de organisatorische kant volledig overnam. Je hebt ons ook voorgelicht, ook over zaken waar ikzelf nog niet aan had gedacht.

Sander

Benieuwd wat Knigge Mediation voor u kan betekenen? Maak gratis en vrijblijvend een afspraak.