Mediatior bij echtscheiding

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Het is een emotionele tijd en er moet veel geregeld worden. Veel mensen hebben het gevoel dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Er is behoefte aan rust en zekerheid. Aan goed onderling overleg.
.

Overzicht en rust door concrete stappen

Ik help u als uw mediator bij echtscheiding. Met een concreet stappenplan geef ik inzicht en overzicht. Beide partijen weten zo snel mogelijk waar ze aan toe zijn. Dat geeft rust en vertrouwen in de toekomst.

Gemiddeld zijn drie tot vijf bijeenkomsten nodig om afspraken te maken over de kinderen, de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen, de alimentatie, de pensioenen etc. Alles wat in uw situatie van belang is wordt besproken en er worden afspraken gemaakt waar u allebei achter kunt staan.

Tijdens de laatste bijeenkomst ondertekent u het echtscheidingsconvenant waarin al uw afspraken beschreven staan. Als u samen kinderen heeft wordt ook het door u samen opgestelde ouderschapsplan ondertekend. In veel gevallen wordt het ouderschapsplan door de ouders zelf met de kinderen besproken. Daarnaast is het mogelijk dat ik als mediator met de kinderen praat en samen met hen kijk of de kinderen nog tips hebben over de gemaakte afspraken.

Geen advocaat nodig!

Ik werk samen met een advocatenkantoor die het convenant met een gemeenschappelijk verzoekschrift voor u bij de rechtbank indient. U hoeft dus niet zelf nog naar een advocaat of naar de rechtbank.

Mediation, wat voor u?

Neem vrijblijvend contact op met Knigge Mediation Zwolle

Alimentatie

Bij scheiden houden veel verplichtingen van het huwelijk op, maar de onderhoudsverplichting blijft bestaan in de vorm van alimentatie.

Deze verplichting tot het betalen van alimentatie geldt niet alleen voor de kinderen (kinderalimentatie), maar ook voor de partners (partneralimentatie). Vaak levert deze verplichting veel frustraties op voor beide partijen. Daarom leg ik aan beide partijen goed uit welke mogelijkheden er zijn. Alimentatie is namelijk maatwerk: binnen de wettelijke kaders zijn er veel mogelijkheden. We kunnen dus afspraken maken waarmee u beiden verder kunt.

Herberekening

Het berekenen van de alimentatie kan onderdeel zijn van een echtscheiding, maar kan ook uitgevoerd worden als u al gescheiden bent en er een herberekening nodig is. Een verandering in inkomen of leefsituatie kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Als u bijvoorbeeld werkloos wordt zal uw draagkracht veranderen en is het misschien niet meer mogelijk om aan de eerder vastgestelde verplichtingen te voldoen.

Second Opinion 

Ik maak regelmatig een second opinion over een berekening van de alimentatie die door iemand anders is gemaakt. Als u twijfels heeft over de juistheid van de berekening en of voldoende is gekeken naar alle mogelijkheden, help ik u graag.

Kinderalimentatie

Het berekenen van kinderalimentatie is maatwerk en het is belangrijk dat dit met zorg gedaan wordt. Nog belangrijker is het gesprek dat na de berekening plaatsvindt, waarin u een uitleg krijgt van de berekening en samen met u besproken wordt wat in uw specifieke geval de juiste bedragen en oplossingen zijn.In basis is het zo dat beide ouders bijdragen in de kosten van de kinderen. Het maakt daarbij niet uit of u als ouders gehuwd bent geweest of niet. Alle ouders dienen hun kinderen financieel te ondersteunen. De ouder bij wie de kinderen gedurende het merendeel van de tijd verblijven, ontvangt van de andere ouder een aandeel in de kosten van de kinderen. Dit heet kinderalimentatie.
Ook bij een co-ouderschap spreken ouders af wie welke kosten voor zijn of haar rekening neemt. Het is een wijdverbreid misverstand dat er bij een co-ouderschap geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden en dat de kosten bij helfte verdeeld worden. Ook binnen een co-ouderschap wordt op basis van de draagkracht van beide ouders bekeken wie kinderalimentatie aan wie betaalt of dat er bijvoorbeeld gebruik gemaakt gaat worden van een kinderrekening. Wilt u weten of u kinderalimentatie moet betalen of hier recht op heeft? Neem contact met me op, ik zoek het graag voor u uit.

Duur kinderalimentatie

Ouders moeten volgens de wet hun kinderen financieel bijstaan totdat zij 21 jaar oud zijn. Tot aan het achttiende levensjaar betaalt de ouder bij wie de kinderen niet de hoofdverblijfplaats hebben, kinderalimentatie aan de andere ouder (de verzorgende ouder).

Hoogte kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie is, net als bij de partneralimentatie, in de eerste plaats afhankelijk van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Op basis van dit inkomen wordt de behoefte van de kinderen berekend oftewel wat de kinderen per maand nodig hebben.

Als de behoefte bekend is, wordt gekeken wie van de ouders welk aandeel moet voldoen. Dit wordt vastgesteld door het inkomen en de uitgaven van ieder van de ouders te vergelijken. De berekening van de kinderalimentatie geschiedt, net als bij partneralimentatie, in het algemeen op basis van de ‘Tremanormen’.
In veel gevallen kunnen ouders niet meer voorzien in de volledige behoefte van de kinderen; door de echtscheiding zijn de lasten vaak gestegen en de inkomsten van de ouders soms gedaald. In dat geval moet een ieder het maximaal haalbare bijdragen aan kinderalimentatie.

Welke situatie ook van toepassing is op u, ik kan u helpen bij het vaststellen van het bedrag dat u moet betalen of waar u namens de kinderen recht op heeft.

Partneralimentatie

Meestal ontstaat de verplichting tot betaling van partneralimentatie alleen wanneer de inkomens van de partners in hoge mate verschillen. Het uitgangspunt is namelijk dat beide partners – nadat de vaste lasten zijn betaald – ongeveer evenveel te besteden hebben. Als de partners allebei ongeveer evenveel verdienen, is het betalen van partneralimentatie in de meeste gevallen daarom dus niet nodig.

Ik kan de alimentatieberekening uitvoeren volgens dezelfde methode die wordt gehanteerd door rechters. Vervolgens bespreken we tijdens een mediationgesprek welk bedrag in jullie specifieke situatie acceptabel is voor jullie beiden.

Duur partneralimentatie

Over de duur van de partneralimentatie kunnen afspraken gemaakt worden. De maximale duur van partneralimentatie is nu wettelijk 12 jaar. Wanneer het huwelijk korter dan vijf jaar stand heeft gehouden zonder dat er kinderen zijn geboren, is de duur van de partneralimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk. In onderling overleg mag afgeweken worden van deze termijnen, zodat ook hierin de meest passende afspraken voor u gemaakt kunnen worden.

Afspraken op maat!

Flexibiliteit in de hoogte en duur van de alimentatie is mogelijk op allerlei verschillende manieren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een staffel in de hoogte van de alimentatie of een verlaging van de alimentatie als het jongste kind naar de basisschool gaat.
Afwijken van de standaardregeling is dus zeker mogelijk tijdens het mediationproces. Omdat de oplossing door u samen onder begeleiding van een mediator wordt vastgelegd, is de oplossing vaak duurzaam en is de kans op een juridische strijd klein.

Ervaringen

Monique, ik dank je voor hoe je naast ons hebt gestaan in onze scheiding. Jouw mix van aandacht en ruimte voor ons allebei, gecombineerd met doortastendheid, was goed. Verder is het een last van mijn schouders dat jij de organisatorische kant volledig overnam. Je hebt ons ook voorgelicht, ook over zaken waar ikzelf nog niet aan had gedacht.

Sander

Benieuwd wat Knigge Mediation voor u kan betekenen? Maak gratis en vrijblijvend een afspraak.